Polityka jakości

Nasza firma powstała w 2007 roku. Zajmujemy się rozwojem zawodowym osób dorosłych i młodzieży, podnoszeniem ich kwalifikacji oraz zdobywaniem nowych umiejętności poprzez naszą szeroką ofertę szkoleń.

Misją Spectra – szkolenia specjalistyczne jest szkolenie, kształcenie i doskonalenie dorosłych oraz młodzieży w zakresie kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych oraz pełna satysfakcja naszych klientów ze świadczonych usług szkoleniowych.

Naszymi celami są:

  1. Ciągły wzrost satysfakcji naszych klientów;

  2. Zwiększenie sprzedaży usług szkoleniowych;

  3. Poprawa pozycji konkurencyjnej na rynku;

  4. Pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej na szkolenia zawodowe;

  5. Stałe poszerzanie bazy dydaktycznej.

Gwarantem realizacji przedstawionych celów jest profesjonalizm pracowników Spectra – szkolenia specjalistyczne, adekwatny do rosnących oczekiwań klientów.

Deklarujemy utrzymanie i stałe doskonalenie wysokiego poziomu usług szkoleniowych poprzez:

  • Stosowanie nowoczesnych technik i metod szkoleniowych;

  • Dostosowanie infrastruktury do potrzeb szkoleniowych;

  • Zatrudnianie profesjonalnych wykładowców;

  • Przygotowanie uczestników do uzyskania uprawnień;

  • Wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015-10.

Kierownictwo Spectra – szkolenia specjalistyczne zobowiązuje się i wszystkich pracowników do stosowania ustaleń zawartych w powyższej Polityce Jakości.

 

X
Witaj! Niepewny co do wyboru szkolenia? Zostaw swoje dane kontaktowe, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą.