Cofnij do listy kursów

Kurs ubój zwierząt

HUMANITARNY, GOSPODARCZY, ZAWODOWY UBÓJ ZWIERZĄT DOBROSTAN ZWIERZĄT

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie teoretyczne z zakresu humanitarnego uboju zwierząt oraz dobrostanu zwierząt. Współpracujemy ze związkami hodowców zwierząt różnych gatunków. U nas przejdziesz odpowiedni kurs teoretyczny który jest jednym z warunków uzyskania uprawnień do zawodowego uboju zwierząt oraz na potrzeby własne.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje odpowiednie zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN potwierdzające ukończenie szkolenia.

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia zamkniętego w Państwa firmie.

 

Szkolenie obejmuje między innymi:

  • przepisy prawa krajowego
  • przepisy prawa unijnego
  • metody uboju
  • anatomię i fizjologię zwierząt

UWAGA:

Kwalifikacje ubojowca określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz.U.04.205.2102 ze zm. ), które stanowi, iż unieruchamianie, ogłuszanie, wykrwawianie lub uśmiercanie zwierząt bez wykrwawiania przeprowadzają osoby, które:

1) ukończyły 18 lat;

2) posiadają wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe;

3) odbyły szkolenie teoretyczne oraz trzymiesięczną praktykę na stanowisku ubojowym, pod stałym nadzorem osoby posiadającej udokumentowany 3-letni staż pracy na stanowisku ubojowym.

Szkolenie obejmuje przepisy prawa:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r Nr 106 poz.1002 z poźn. zm.).
  • Rozporządzenie MRiRW z dnia 9 września 2004r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. z 2004r. Nr 205 poz. 2102).
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. z 2010r. Nr 207 poz. 1370)
  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz. 127 z późn.zm.) oraz przepisów prawa wspólnotowego w tym zakresie.
  • ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania

CENA
Aby zobaczyć cenę wybierz bazę

Szkolenie ONLINE

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
Dla tego szkolenia są dostępne materiały do nauki ON-LINE
Zapytaj o szkolenie

Dofinansowanie nawet do 100%

Uzyskaj dofinansowanie na część lub całość szkolenia zponiższych funduszy:

Kurs ubój zwierząt
Kurs ubój zwierząt
Kurs ubój zwierząt
Kurs ubój zwierząt
Kurs ubój zwierząt
Dowiedz się więcej

Zaufali nam

strabag remondis pkp pge delta droetker metalchem navysan
strabag remondis pkp pge delta droetker metalchem navysan
Pozostałe szkolenia w kategorii
Szkolenia weterynaryjne

Kurs na przewóz zwierząt - szkolenie przypominające

Szkolenie Przewóz zwierząt

Dezynfekcja środków transportu

Zobacz wszystkie szkolenia

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie ONLINE
Skąd Pan/Pani wie o szkoleniach SPECTRA?
Facebook
Spotted
Internet - strona www
OLX
Od znajomych
Inne
X
Witaj! Niepewny co do wyboru szkolenia? Zostaw swoje dane kontaktowe, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą.