Urządzenia transportu bliskiego

Urządzenia transportu bliskiego

W związku ze zmianą przepisów, osoby które posiadają imienne pozwolenia wydane przez pracodawców ulegają stopniowemu wygaszaniu zgodnie z datą ich wystawienia i tak zezwolenia:

• wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

• wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 r.

• wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. do 10.08.2018 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2027 r.

 

Osoby które posiadają jeszcze w/w imienne zezwolenia zachęcam do skorzystania z naszych szkoleń które kończą się egzaminem Państwowym przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego . 

X
Witaj! Niepewny co do wyboru szkolenia? Zostaw swoje dane kontaktowe, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą.