Cofnij do listy kursów

Kurs Harwester

Kurs operatorów wielooperacyjnych maszyn leśnych jest ukierunkowany na zdobycie zarówno solidnej wiedzy o budowie i działaniu maszyny jak i umiejętności praktycznych – odpowiedniej techniki pracy i planowania

Tematyka kursu:

  • budowa maszyny
  • technologiczne uwarunkowania pracy maszyny leśnej
  • działanie i obsługa systemów komputerowych
  • zajęcia warsztatowe – obsługa i konserwacja
  • zajęcia terenowe – indywidualna praca w lesie kalibracja systemów pomiarowych

Kombajn zrębowy (harwester, z ang. harvester) jest to wielooperacyjna maszyna leśna ścinkowo-okrzesująco-przerzynająca wykorzystywana przy zrębie.

Kombajn zrębowy jest najczęściej maszyną samobieżną wyposażoną w głowicę ścinkową, której elementem roboczym są noże lub piła. Głowica zwykle zamontowana jest na przegubowym wysięgniku sterowanym hydraulicznie.

Maszyna ta przeznaczona jest do pozyskiwania drewna w systemie sortymentalnym, na zrębie zostają takie elementy, jak wałki, wyrzynki, kłody czy też dłużyce. Kombajny zrębowe nadają się do drzewostanów, w których drzewa wytwarzają pień w kształcie strzały. Najlepiej jeśli drzewo jest drobnogałęziste, o gałęziach zrośniętych w kącie prostym lub w dół.

Podczas kursu uczestnicy uzyskują  legitymację Operatora wielooperacyjnych maszyn leśnych, certyfikat, uprawnienia operatora żurawia przenośnego (HDS) nadane przez Urząd Dozoru Technicznego 

CERTYFIKAT W WERSJI JĘZYKOWEJ DODATKOWO PŁATNE:

ANGIELSKIM 80 ZŁ

NIEMIECKI 120ZŁ

 

 7500zł( podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 6 osób)

CENA
Aby zobaczyć cenę wybierz oddział
ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
POBIERZ FORMULARZ ZAPISU

Zapisz się na szkolenie

Skąd Pan/Pani wie o szkoleniach SPECTRA?
Facebook
Spotted
Internet - strona www
OLX
Od znajomych
Inne
Pozostałe szkolenia w kategorii
Szkolenia leśne